ข่าวกิจกรรมล่าสุด

ประชุมปิดตรวจ ณ กองพัฒนานักศึกษา วันที่ 31 สิงหาคม 2564

เมื่อวันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร นามนัย หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมทีมผู้ตรวจสอบภายในด้ดำเนินการประชุมปิดการตรวจสอบเพื่อสรุปและรายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กองพัฒนานักศึกษา ซึ่งเข้าปฏิบัติงานตรวจสอบ ระหว่างวันที่ 5-11 สิงหาคม 2564 ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นางรัตน์ฐาภัทร สินเธาว์ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรของกองพัฒนานักศึกษาเข้าร่วมประชุม

คำสำคัญ
แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button
Close
Close