ข่าวกิจกรรมล่าสุด

ประชุมเปิดตรวจ ณ โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม วันที่ 30 สิงหาคม 2564

เมื่อวันจันทร์ ที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ชั้น 1 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร นามนัย หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมด้วยทีมผู้ตรวจสอบ ได้ดำเนินการประชุมเปิดการตรวจสอบ(พิเศษ) ณ โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เพื่อแจ้งวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ ขอบเขต และระเวลาในการตรวจสอบ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไปรมา เฮียงราช ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วม

ประชุม

คำสำคัญ
แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button
Close
Close