ข่าวกิจกรรมล่าสุด

ประชุมเปิดการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ “โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)” วันที่ 15 สิงหาคม 2566

วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปภาพิต ศรีสว่างวงศ์ ผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมทีมผู้ตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการประชุมเปิดการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ “โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)” เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ ประเด็นการตรวจสอบ ซึ่งมีระยะเวลาในการเข้าปฏิบัติงานตรวจสอบ ระหว่างวันที่ 15-18 และ 21-22 สิงหาคม 2566 รวมจำนวน 6 วันทำการ ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรปภา อารีราษฎร์ และนายธนกฤต วิชัยวงษ์ หัวหน้าสำนักงานฯ เข้าร่วมประชุมเปิดการตรวจสอบในครั้งนี้

แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button
Close
Close