กฏบัตร

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ว่าด้วย วัตถุประสงค์ สายการบังคับบัญชา ขอบเขต อำนาจหน้าที่
และความรับผิดชอบ ของหน่วยตรวจสอบภาย

NameSizeHits
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ. 25631.6 MiB77
Back to top button
Close
Close