กฏบัตร

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ว่าด้วย วัตถุประสงค์ สายการบังคับบัญชา ขอบเขต อำนาจหน้าที่
และความรับผิดชอบ ของหน่วยตรวจสอบภาย

NameSizeHits
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ. 25631.6 MiB146
กฎบัตรหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565172 KiB20
กฎบัตรหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 1.1 MiB30
Back to top button
Close
Close