แผนพัฒนาบุคลากร

NameSizeHits
กค0409.2/ว 766 เรื่อง การพัฒนาความรู้ของผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 ลว. 8 กรกฎาคม 25651.8 MiB178
Back to top button
Close
Close