ข้อมูลทั่วไป

หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (อาคาร 15 ชั้น) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
เลขที่ 80 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000
โทรศัพท์ 043-722124  ภายใน 332,362

Back to top button
Close
Close