ติดต่อหน่วยงาน

หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (อาคาร 15 ชั้น) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
เลขที่ 80 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000
โทรศัพท์ 0-4372-2124 และ 0-4372-2118 ต่อ 332,362

Back to top button
Close
Close