ข่าวกิจกรรมล่าสุด

เข้าปฏิบัติงานตรวจสอบ ณ คณะนิติศาสตร์ วันที่ 19-23 เมษายน 2564

เมื่อวันจันทร์ที่ 19 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. ณ คณะนิติศาสตร์ ทีมผู้ตรวจสอบภายใน ทีมที่ 1 เข้าปฏิบัติงานตรวจสอบ ตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานตรวจสอบระหว่างวันที่ 19 – 23 เมษายน 2564 ในการนี้ ได้รับเกียรติจากอาจารย์พิทักษ์ ธรรมะ คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรให้การต้อนรับและจัดเตรียมเอกสาร สำหรับการตรวจสอบในครั้งนี้

คำสำคัญ
แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button
Close
Close