ข่าวกิจกรรมล่าสุด

ประชุมปิดตรวจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 11 มีนาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 11 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 2 นางสาววิญญารักษ์ ทิพพิชัย หัวหน้าทีมผู้ตรวจสอบสายที่ 2 พร้อมคณะได้ดำเนินการประชุมปิดตรวจ เพื่อสรุปผลการตรวจสอบภายในของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์วุฒิกร อนันตสิริชัย รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และบุคลากรเข้าร่วมประชุมและร่วมกันอภิปราย ข้อเสนอแนะในประเด็นข้อตรวจพบที่หน่วยรับตรวจจะให้ข้อมูลเพิ่มเติม

ภาพข่าว : Momo Naka

คำสำคัญ
แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button
Close
Close