ข่าวกิจกรรมล่าสุด

ประชุมเปิดตรวจ คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 15 มีนาคม 2564

มื่อวันจันทร์ ที่ 15 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะวิทยาการจัดการ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี (อาคาร 34 คณะวิทยาการจัดการ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร นามนัย ผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมทีมผู้ตรวจสอบ ทำการประชุมเปิดตรวจ โดยคณะวิทยาการจัดการมีกำหนดการตรวจสอบระหว่าง วันที่ 11-19 มีนาคม 2564 ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขมิกา แสนโสม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และบุคลากรของคณะฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบประเด็นการตรวจสอบ แนวทางและขอบเขตการตรวจสอบ พร้อมกับให้ข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการปฏิบัติงานของทีมผู้ตรวจสอบภายใน

ภาพข่าว : Momo Naka

คำสำคัญ
แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button
Close
Close