ข่าวอบรมสัมมนาข่าวเด่น

เชิญชวนหน่วยรับตรวจทั่วประเทศสมัครเข้าร่วม โครงการเสริมสร้างให้หน่วยงานของรัฐ รักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐ (ผ่านระบบ Online) ฟรี

📣 เชิญชวนหน่วยรับตรวจทั่วประเทศสมัครเข้าร่วม
โครงการเสริมสร้างให้หน่วยงานของรัฐ
รักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐ
(ผ่านระบบ Online) 💻📱🖥

📍 หลักสูตร เปิดใจ ไขปัญหา
เพื่อรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐ
#สำหรับผู้ปฏิบัติงาน
#คณะวิทยากร
โดยกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
พร้อมด้วยผู้บริหาร และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

🚩 วันพฤหัสบดีและศุกร์ที่ 20 – 21 เมษายน 2566
เวลา 08.30 – 16.00 น.

ช่องทางการรับชมออนไลน์
🔵 Page Facebook
: สตง.สัมมนาบุคลากรภาครัฐและภาคประชาชน
🔴 YouTube Channel
: HR SAO Learning Station

📍 ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ 📮
Link :  https://forms.gle/GitXPWRnrFaWBvUz6

❌ ไม่มีค่าใช้จ่าย ❌

☎️ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สถาบันการตรวจเงินแผ่นดิน 0 2271 8000
ต่อ 1726 หรือ 1731
(ในวันและเวลาราชการ)

คำสำคัญ
แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button
Close
Close