ข่าวอบรมสัมมนา

เข้าร่วมประชุมชี้แจงการปรับปรุงแบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ MIS วันที่ 18 มิถุนายน 2564

วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร นามนัย หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ได้ส่งบุคลากรนายพายุ ภูโคกเนิน และนางสาวทิพยาภรณ์ ทักษี นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมการแก้ไขปรับปรุงแบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายในระบบ MIS ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม ชั้น 2 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสวนวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เพื่อรับทราบและเป็นแนวทางในการพัฒนางานด้านการตรวจสอบภายในต่อไป

ภาพข่าว : ตรงเส้น-ขอบฟ้า

คำสำคัญ
แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button
Close
Close