ข่าวเด่น

เผยแพร่กฎบัตรหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

คลิก>>> กฎบัตรหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button

Close
Close