การจัดซื้อหรือจ้างเกิน 100000 บาท ต้องมีคณะกรรมการร่างขอบเขตงานหรือเปล่า

DWQA List Questionหมวดหมู่: ปัญหาระเบียบและข้อบังคับการจัดซื้อหรือจ้างเกิน 100000 บาท ต้องมีคณะกรรมการร่างขอบเขตงานหรือเปล่า
payu asked 8 เดือน ago

การจัดซื้อหรือจ้างเกิน 100000 บาท ต้องมีคณะกรรมการร่างขอบเขตงานหรือเปล่า

หน่วยตรวจสอบภายใน
ทีมงาน replied 8 เดือน ago

– มาตรา 96 วรรคสอง กรณีที่การจัดซื้อจัดจ้างมีวงเงินเล็กน้อยตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งกฎกระทรวงกำหนดไม่เกิน 100,000 บาท จะไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือไว้ต่อกันก็ได้ แต่ต้องมีหลักฐานในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น

Back to top button
Close
Close