ข่าวกิจกรรมล่าสุด

ประชุมหน่วยตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 7/2564 วันที่ 14 ตุลาคม 2564

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร นามนัย หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการประชุมหน่วยตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 7/2564 โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสรุปการปฏิบัติงานในเดือนสิงหาคม – กันยายน 2564 และเตรียมข้อมูลเพื่อนำเสนอในที่ประชุมคระกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2564

คำสำคัญ
แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button
Close
Close