ข่าวกิจกรรมล่าสุด

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 21 กันยายน 2564

มื่อวันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา นายเกริกพงษ์ เกสรทอง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาและลงมติรับรองรายงานผลการตรวจสอบภายใน โดยมีนางสาวทัศนีย์ ศิริบำเพ็ญ กรรมการ นายพินิจ ตั้งใจ กรรมการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร นามนัย เลขานุการ เข้าร่วมประชุม ในโอกาสนี้ หน่วยตรวจสอบภายในได้มอบดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับคณะกรรมการทุกท่านที่ได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยให้เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ ในวาระปัจจุบัน

คำสำคัญ
แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button
Close
Close