ข่าวกิจกรรมล่าสุด

ประชุมเปิดการตรวจสอบ สำนักบริการวิชาการ วันที่ 16 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักบริการวิชาการ ชั้น 6 อาคาร 35 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร นามนัย หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมทีมผู้ตรวจสอบ ได้ดำเนินการประชุมเปิดการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อชี้แจงประเด็นการตรวจสอบ วัตถุประสงค์ และขอบเขตของการตรวจสอบ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ ปินะเต ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีทรัพย์ ไชยรักษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวิชาการ ดร.กุลธิดา ภูมิเหล่าแจ้ง รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพและแผน ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจน์ศิรินทร์ ลิมปินันทน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศและพันธกิจสัมพันธ์ ดร.เอกสิทธิ์ สุทธะพินทุ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวิชาการ และเจ้าหน้าที่สำนักฯ เข้าร่วมประชุม

คำสำคัญ
แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button
Close
Close