ข่าวกิจกรรมล่าสุด

ประชุมเปิดการตรวจสอบตรวจ กองพัฒนานักศึกษา วันที่ 10 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา ชั้น 3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร นามนัย หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมทีมผู้ตรวจสอบ ได้ดำเนินการประชุมเปิดการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อชี้แจงประเด็นการตรวจสอบ วัตถุประสงค์ และขอบเขตของการตรวจสอบ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นางรัตน์ฐาภัทร สินเธาว์ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มงานและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุม

คำสำคัญ
แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button
Close
Close