ข่าวกิจกรรมล่าสุด

ประชุมปิดการตรวจสอบ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย วันที่ 23 มิถุนายน 2564

เมื่อวันพุธ ที่ 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร นามนัย หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมทีมผู้ตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการประชุมปิดการตรวจสอบ ณ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เพื่อสรุปผลการการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมทั้งเสนอแนะในประเด็นที่หน่วยรับตรวจยังดำเนินการไม่เป็นไปตามระเบียบ ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในได้ดำเนินการเข้าปฏิบัติงานตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 17 – 21 มิถุนายน 2564 ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นรภัทร น้อยหลุบเลา รองอธิการบดีฯ และบุคลากรของสำนักงานสภาฯ เข้าร่วมประชุม

ภาพข่าว : Payu Phokoknern & Thipyaporn Taksee

คำสำคัญ
แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button
Close
Close