ข่าวกิจกรรมล่าสุด

ประชุมหน่วยฯ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 14 มิถุนายน 2564

เมื่อ วันจันทร์ที่ 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง 150506 ชั้น 5 อาคาร 15 ชั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร นามนัย หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการประชุมหน่วยฯ ครั้งที่ 5/2564 เพื่อติดตามการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในและเตรียมความพร้อมในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่่ 6/2564

ภาพข่าว : Momo Naka & ทิพยาภรณ์ ทักษี

คำสำคัญ
แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button
Close
Close