ข่าวกิจกรรมล่าสุด

ประชุมปิดการตรวจสอบ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 10 มิถุนายน 2564

วันพฤหัสบดี ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมวงศ์เกษม ชั้น 1 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร นามนัย หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมทีมผู้ตรวจสอบ ได้ดำเนินการประชุมปิดตรวจ เพื่อสรุปผลการตรวจสอบภายในของ “คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ” ตามที่หน่วยตรวจสอบภายในได้เข้าปฏิบัติงานตรวจสอบ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่างวันที่ 1-20 เมษายน พ.ศ.2564 ที่ผ่านมา ในการนี้ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มอบให้นายธนกฤต วิชัยวงษ์ (หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ) เข้าร่วมประชุมแทน และบุคลากรผู้รับผิดชอบงานด้านต่างๆ เข้าร่วมประชุมและร่วมกันอภิปราย ข้อเสนอแนะในประเด็นข้อตรวจพบที่หน่วยรับตรวจจะให้ข้อมูลเพิ่มเติม รวมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นของหน่วยรับตรวจ

ภาพข่าว:Momo Naka & NuEve Zaar

คำสำคัญ
แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button
Close
Close