ข่าวกิจกรรมล่าสุด

ประชุมเปิดการตรวจสอบ ณ ร.ร.สาธิตฯ วันที่ 7 มิถุนายน 2564

วันจันทร์ ที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร นามนัย พร้อมทีมผู้ตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการประชุมเปิดการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ โรงเรียนสาธิตฯ โดยจะดำเนินการเข้าปฏิบัติงานตรวจสอบตั้งแต่วันที่ 7-11 มิถุนายน 2564 ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายเขษฎากรณ์ รันศรี รองผู้อำนวยกา และนางนิติยา จันทะเกตุ หัวหน้าสำนักงาน เข้าร่วมประชุม

ภาพข่าว : วรรรณพร ลิงลม

คำสำคัญ
แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button
Close
Close