ข่าวกิจกรรมล่าสุด

ประชุมปิดตรวจ คณะนิติศาสตร์ วันที่ 17 พ.ค. 2564

เมื่อวันจันทร์ ที่ 17 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมคณะนิติศาสตร์ ชั้น 2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร นามนัย หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมทีมผู้ตรวจสอบ ได้ดำเนินการประชุมปิดตรวจ ณ คณะนิติศาสตร์ เพื่อเป็นการรายงานสรุปผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 19-23 เมษายน พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์พิทักษ์ ธรรมมะ คณบดีคณะนิติศาสตร์ และทีมเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน เข้าร่วมประชุมรับฟังและสอบถามแนวทางปรับปรุงแก้ไขปัญหาในข้อตรวจพบที่หน่วยรับตรวจยังดำเนินการไม่ครบถ้วนตามระเบียบ ข้อบังคับ หรือนโยบายของมหาวิทยาลัย ฯลฯ

แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button
Close
Close