ข่าวกิจกรรมล่าสุด

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบฯ ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 29 เมษายน 2564

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. หน่วยตรวจสอบภายใน ได้จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2564 โดยมีท่านเกริกพงษ์ เกสรทอง ประธานคณะกรรมการ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระจำนวน 6 วาระ

คำสำคัญ
แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button
Close
Close