ข่าวกิจกรรมล่าสุด

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบฯ ครั้งที่ 3/2564 วันที่ 2 เมษายน 2564 (ออนไลน์)

เมื่อวันศุกร์ที่ 2 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา หน่วยตรวจสอบภายในได้จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2564 โดยมีท่านเกริกพงษ์ เกสรทอง ประธานคณะกรรมการ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระจำนวน 6 วาระ

คำสำคัญ
แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button
Close
Close