ข่าวประชาสัมพันธ์

เป้าหมายการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กรมบัญชีกลางมีป้าหมายการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้

 

แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button
Close
Close