ข่าวกิจกรรมล่าสุด

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบฯ ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 25 มีนาคม 2564

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 25 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา หน่วยตรวจสอบภายในได้ดำเนินการจัดระชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2564 โดยมีท่านเกริกพงษ์ เกษรทอง เป็นประธานในที่ประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ จำนวน 6 วาระ

ภาพข่าว : Payu phukoknern,Momo Naka,Nueve Zar

แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button
Close
Close