ข่าวกิจกรรมล่าสุด

ประชุมปิดตรวจ สำนักศิลปและวัฒนธรรม วันที่ 19 มีนาคม 2564

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 11.00 น.  ณ ห้องประชุมสายหยุด จำปาทอง ชั้น 1 นางสาว     วิญญารักษ์ ทิพพิชัย หัวหน้าทีมผู้ตรวจสอบสายที่ 2 พร้อมคณะได้ดำเนินการประชุมปิดตรวจ เพื่อสรุปผลการตรวจสอบภายในของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ในการนี้ได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วมประชุมและร่วมกันอภิปราย ข้อเสนอแนะในประเด็นข้อตรวจพบที่หน่วยรับตรวจจะให้ข้อมูลเพิ่มเติม รวมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นของหน่วยรับตรวจ

ภาพข่าว : Momo Naka

คำสำคัญ
แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button
Close
Close