ข่าวเด่น

ช่องทางการให้บริการให้คำปรึกษา ของหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประชาสัมพันธ์ช่องทางการให้บริการให้คำปรึกษาของหน่วยตรวจสอบภายใน โดยมีประเด็นการให้คำปรึกษา ดังนี้

  • ตอบข้อซักถามปัญหาด้านการตรวจสอบภายใน
  • ให้คำปรึกษาด้านการตรวจสอบภายใน 
  • แจ้งปัญหาด้านการตรวจสอบผ่านสายตรงหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน                                                       ช่องทางการให้บริการ
  • กระดานถาม-ตอบ https://audit.rmu.ac.th/listquestions 
  • Facebook Fanpage https://www.facebook.com/InternalAuditRMU
  • สายตรงหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน https://audit.rmu.ac.th/directsline
แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button
Close
Close