ข่าวกิจกรรมล่าสุด

ประชุมหน่วยตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 8 มีนาคม 2564

เมื่อวันจันทร์ ที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง 150506 ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร นามนัย ผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการประชุมหน่วยตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 2/2564  เพื่อเตรียมความพร้อมในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยครั้งที่ 2/2564 และสรุปผลการดำเนินงานของผู้ตรวจสอบภายในประจำเดือน โดยมี นางสาววิญญารักษ์ ทิพพิชัย นางสุภาวดี ไตรเณรัชฌานนท์ นายพายุ ภูโคกเนิน และนางสาวทิพยาภรณ์ ทักษี เข้าร่วมประชุม

คำสำคัญ
แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button
Close
Close