ข่าวกิจกรรมล่าสุด

ประชุมเปิดตรวจ สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ วันที่ 2 มีนาคม 2564

เมื่อวันอังคาร ที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร นามนัย ผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมทีมผู้ตรวจสอบ ทำการประชุมเปิดตรวจ ณ สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ โดยมีกำหนดการตรวจสอบระหว่าง วันที่ 1-5 มีนาคม 2564 ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พูนศักดิ์ ศิริโสม ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กุณฑีรา อาษาศรี รองผู้อำนวยการฯ และบุคลากรของสำนักมาตรฐานฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบประเด็นการตรวจสอบ แนวทางและขอบเขตการตรวจสอบ พร้อมกับให้ข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการปฏิบัติงานของทีมผู้ตรวจสอบภายใน

คำสำคัญ
แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button
Close
Close