ข่าวประชาสัมพันธ์

มอบของขวัญปีใหม่ 2564 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร นามนัย ผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทรียา ไชยปัญหา ด้มอบของขวัญปีใหม่ให้กับบุคลากรหน่วยตรวจสอบภายในเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ พร้อมทั้งอวยพรปีใหม่ และบุคลากรหน่วยตรวจสอบภายในได้มอบของขวัญปีใหม่ให้กับอาจารย์และขอพรปีใหม่ให้การปฏิบัติงานราบรื่น บรรลุวัตถุประสงค์

คำสำคัญ
แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button
Close
Close