ข่าวกิจกรรมล่าสุด

ประชุมเปิดตรวจ กองคลัง วันที่ 5 มกราคม 2564

เมื่อวันอังคารที่ 5 เดือน มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มงานพัสดุ อาคารพัสดุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร นามนัย ผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมทีมผู้ตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการประชุมเปิดตรวจ ณ กองคลัง ตามแผนปฏิบัติการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีระยะเวลาในตรวจสอบตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2564 ทั้งนี้ หน่วยตรวจสอบภายใน ได้รับเกียรติจาก ดร. ลำดวน ดวงคมทา ผู้อำนวยการกองคลัง และหัวหน้ากลุ่มงานต่างๆ เข้าร่วมรับฟังและให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับประเด็นการตรวจสอบครั้งนี้

คำสำคัญ
แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button
Close
Close