ข่าวอบรมสัมมนา

ศึกษาดูงาน Talent Mobility ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วันที่ 17 ธ.ค. 63

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 หน่วยตรวจตรอบภายใน ส่งบุคลากรร่วมศึกษาดูงานด้าน Talent Mobility โดยการนำของท่าน ผศ.ดร.วรปภา อารีราษฎร์ รองอธิการบดี ท่าน ดร.ลำดวน ดวงคมทา ผู้อำนวยการกองคลัง ท่าน ผศ.ดร.ธรัช อารีราษฎร์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และทีมผู้บริหารจากคณะ และนิติกร เพื่อนำความรู้มาพัฒนาและบูรณาการงานด้านการตรวจสอบภายให้ครอบคลุมบริบทของการพัฒนามหาวิทยาลัยภายใต้โครงการ Reventing University ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรณาการกับการทำงาน มหาวิทยาราชภัฏอุตรดิตถ์

คำสำคัญ
แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button
Close
Close