ข่าวกิจกรรมล่าสุด

ปฎิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สำนักงานสภาคณาจารย์

ระหว่างวันที่ 1 – 15 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 -16.30 น. นางสาววิญญารักษ์ ทิพพิชัย และ นางสุภาวดี ไตรเณรัชฌานนท์ ผู้ตรวจสอบภายใน ได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนปฏิบัติการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สำนักงานสภาคณาจารย์

คำสำคัญ
แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button
Close
Close