ข่าวกิจกรรมล่าสุด

ประชุมเปิดตรวจ ณ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ วันที่ 2 ธ.ค. 63

เมื่อวันพุธ ที่ 2 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจชุมชน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร นามนัย  ผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมด้วยนางสาววิญญารักษ์ ทิพพิชัย และ นางสุภาวดี ไตรเรรัชฌานนท์ ผู้ตรวจสอบภายใน ได้ร่วมประชุมเปิดตรวจ ณ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ

 

คำสำคัญ
แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button
Close
Close