ข่าวกิจกรรมล่าสุด

ประชุมเปิดตรวจ ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 2 ธ.ค. 63

เมื่อวันพุธ ที่ 2 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมช่อพยอม 2 ชั้น 1 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร นามนัย  ผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมด้วยนางสาว  ทิพยาภรณ์ ทักษีและ นายพายุ ภูโคกเนิน ผู้ตรวจสอบภายใน ได้ร่วมประชุมเปิดตรวจ ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คำสำคัญ
แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button
Close
Close