ข่าวอบรมสัมมนา

บุคลากรของหน่วยตรวจสอบภายใน ร่วมให้คำปรึกษาในโครงการฝึกอบรมการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) ณ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563

เมื่อวันพุธ ที่ 25 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะรัฐศาสตร์ฯ ชั้น 15 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา นางสาวทิพยาภรณ์ ทักษี ตำแหน่ง นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ และนายพายุ ภูโคกเนิน นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ได้รับเกียรติจากคณะรัฐศาสตร์ฯ เชิญเข้าร่วมโครงการและเป็นผู้ให้คำปรึกษา คำแนะนำการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) ให้กับบุคลากรสายสนับสนุน ในการจัดฝึกอบรมการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ

คำสำคัญ
แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button
Close
Close