ข่าวกิจกรรมล่าสุด

ตรวจสอบสัญจร ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563

วันจันทร์ที่ 2 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563 เวลา 14.30-15.30 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนสาธิตผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร นามนัย ตำแหน่ง ผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน   พร้อมคณะได้ดำเนินการตาม กิจกรรม “ตรวจสอบสัญจร” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลและซักซ้อมความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมรับตรวจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในการนี้ หน่วยตรวจสอบภายในได้รับเกียรติจากนายทวีป แก่นวิชัย ตำแหน่ง  ผู้อำนวยโรงเรียน  นายเจษฎา รันศรี ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและเข้าร่วมรับฟังข้อมูลและนำเสนอปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานที่ผ่านมาตลอดจนเสนอแนวทางในการตรวจสอบภายในเพื่อนำมาพัฒนางานตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

คำสำคัญ
แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button
Close
Close