ข่าวกิจกรรมล่าสุด

ตรวจสอบสัญจร ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563

วันจันทร์ที่ 2 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 13.30-14.30 น. ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 2 อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร นามนัย ตำแหน่ง ผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน   พร้อมคณะได้ดำเนินการตาม กิจกรรม “ตรวจสอบสัญจร” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลและซักซ้อมความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมรับตรวจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในการนี้ หน่วยตรวจสอบภายใน ได้รับเกียรติจากอาจารย์วุฒิกร อนันตสิริชัย ตำแหน่ง รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและเข้าร่วมรับฟังข้อมูลและนำเสนอปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานที่ผ่านมาตลอดจนเสนอแนวทางในการตรวจสอบภายในเพื่อนำมาพัฒนางานตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

คำสำคัญ
แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button
Close
Close