ข่าวกิจกรรมล่าสุด

ตรวจสอบสัญจร ณ สำนักศิลปและวัฒนธรรม วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563

วันจันทร์ที่ 2 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 10.30-11.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักศิลปและวัฒนธรรม      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร นามนัย ตำแหน่ง ผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน   พร้อมคณะได้ดำเนินการตาม กิจกรรม “ตรวจสอบสัญจร” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ณ สำนักศิลปและวัฒนธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลและซักซ้อมความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมรับตรวจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในการนี้ หน่วยตรวจสอบภายใน ได้รับเกียรติจากอาจารย์พิราภรณ์ พันธุ์มณี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักศิลปและวัฒนธรรม  อาจารย์ ภัทราวัลย์ คำปลิว ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ อาจารย์ดร.ธนนชาติ อิ่มสมบัติ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ และว่าที่ ร.ต.อนิรุทธ์ แดงหยง ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและเข้าร่วมรับฟังข้อมูลและนำเสนอปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานที่ผ่านมาตลอดจนเสนอแนวทางในการตรวจสอบภายในเพื่อนำมาพัฒนางานตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น                                                           

คำสำคัญ
แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button
Close
Close