ข่าวกิจกรรมล่าสุด

ตรวจสอบสัญจร ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 29 ตุลาคม 2563

วันพฤหัสบดีที่ 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 เวลา 13.30-14.30 น. ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 1 อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร นามนัย ตำแหน่ง ผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมคณะ ได้ดำเนินการตามกิจกรรม “ตรวจสอบสัญจร” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลและซักซ้อมความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมรับตรวจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในการนี้ หน่วยตรวจสอบภายในได้รับเกียรติจาก นายธนกฤต วิชัยวงษ์ ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและเข้าร่วมรับฟังข้อมูลและนำเสนอปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานที่ผ่านมาตลอดจนเสนอแนวทางในการตรวจสอบภายในเพื่อนำมาพัฒนางานตรวจสอบภายในต่อไป

คำสำคัญ
แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button
Close
Close