ข่าวกิจกรรมล่าสุด

ตรวจสอบสัญจร ณ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ วันที่ 29 ตุลาคม 2563

วันพฤหัสบดีที่ 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 เวลา 10.30-11.30 น. ณ ห้องประชุมคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ชั้น 15 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร นามนัย ตำแหน่ง ผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมคณะ ได้ดำเนินการตามกิจกรรม “ตรวจสอบสัญจร” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ณ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลและซักซ้อมความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมรับตรวจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในการนี้ หน่วยตรวจสอบภายในได้รับเกียรติจาก อาจารย์อาภากรณ์ จวนสาง ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา และ ดร.อาภากร ประจันตะเสน ตำแหน่ง ผู้ช่วยคณบดี ให้การต้อนรับและเข้าร่วมรับฟังข้อมูลและนำเสนอปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานที่ผ่านมาตลอดจนเสนอแนวทางในการตรวจสอบภายในเพื่อนำมาพัฒนางานตรวจสอบภายในต่อไป

คำสำคัญ
แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button
Close
Close