ข่าวกิจกรรมล่าสุด

ตรวจสอบสัญจร ณ กองพัฒนานักศึกษา วันที่ 27 ตุลาคม 2563

วันอังคารที่ 27 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 เวลา 10.30-11.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาคณาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร นามนัย ตำแหน่ง ผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมคณะ ได้เข้าเยี่ยมกองพัฒนานักศึกษา ตามแผนการจัดกิจกรรม “ตรวจสอบสัญจร” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูล ซักซ้อมความเข้าใจ ในการเตรียมความพร้อมรับตรวจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในการนี้หน่วยตรวจสอบภายในได้รับเกียรติจาก นางรัตน์ฐาภัทร สินเธาว์ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และบุคลากรเข้าร่วมรับฟังข้อมูลและนำเสนอปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานที่ผ่านมาตลอดจนเสนอแนวทางในการตรวจสอบภายในเพื่อนำมาพัฒนางานตรวจสอบภายในต่อไป

คำสำคัญ
แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button
Close
Close