ข่าวประชาสัมพันธ์

หน่วยตรวจสอบภายในให้คำปรึกษาด้านการตรวจสอบภายในเพื่อบูรณาการสู่การเรียนการสอน สาขาวิชาการบัญชี

ในภาคเรียนที่ 1/2563 หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ให้บริการด้านการให้คำปรึกษา และข้อมูลด้านงานตรวจสอบภายในกับนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนรายวิชา การจัดการฐานข้อมูลเพื่อการบัญชี

คำสำคัญ
แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button
Close
Close