ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวอบรมสัมมนา

หน่วยตรวจสอบภายในส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตร CGIA

หน่วยตรวจสอบภายใน ส่งบุคลากร นางสุภาวดี ไตรเณรัชฌานนท์ นักตรวจสอบภายใน เข้ารับการอบรมตามโครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Advance ด้าน Consulting) ระหว่างวันที่ 4-13 กันยายน 2563 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร

คำสำคัญ
แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button
Close
Close