ข่าวเด่น

หน่วยตรวจสอบภายในเข้ารับนโยบายการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอธิการบดี ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียติ 72 พรรษา หน่วยตรวจสอบภายใน โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร นามนัย ผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมด้วยบุคลากรหน่วยตรวจสอบภายในเข้าพบ รองศาสตราจารย์ ดร.นิรุต ถึงนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เพื่อรับนโยบายการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

คำสำคัญ
แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button
Close
Close