ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการหน่วยงาน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

หน่วยตรวจสอบภายใน ขอความอนุเคราะห์ผู้มารับบริการตอบแบบสำรวจความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการหน่วยงาน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยสามารถตอบแบบสำรวจได้ตามลิงค์ที่อยู่นี้ คลิก http://gg.gg/audit-com  และ QR Code ด้านล่างนี้ ภายในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563

คำสำคัญ
แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button
Close
Close