ข่าวกิจกรรมล่าสุดข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 วันที่ 13 กรกฎาคม 2563

เมื่อวันจันทร์ที่ 13 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง 150508 ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร นามนัย หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ได้ประชุมหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 โดยมีเจ้าหน้าที่หน่วยตรวจสอบภายใน เข้าร่วมประชุม ในการประชุมครั้งนี้เป็นการรายงานผลการปฏิบัติงานของรอบเดือนที่ผ่านมา และวางแผน หารือตลลอดจนเสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

คำสำคัญ
แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button
Close
Close