ข่าวกิจกรรมล่าสุด

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 5/2563 วันที่ 26 มิถุนายน 2563

ในวันศุกร์ที่ 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสาคาม ครั้งที่ 5/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยในโอกาสนี้ ท่านพินิจ ตั้งใจ  กรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย ได้เป็นตัวแทนมอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับท่านเกริกพงษ์ เกสรทอง ประธานกรรมการฯ  ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม    

คำสำคัญ
แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button
Close
Close